Zero waste er et vidt begrep som brukes innenfor flere bransjer og om en livsstil der man går inn for å ikke produsere noe søppel. Innenfor motebransjen handler zero waste om mønsterkonstruksjon og det er en måte å konstruere klær på som gjør at det kastes minst mulig stoff i produksjonen av et plagg. Som et begrep i motebransjen dukket zero waste opp hovedsakelig etter 2008, men selv om uttrykket zero waste klesdesign er nytt, er praktiseringen like gammel som å kle på kroppen med tekstiler. Generelt blir ca 15% av alt stoff brukt i klesindustrien kastet i produksjonen, noe som utgjorde 60 billioner kvadratmeter med stoff i 2015 (Rissanen & McQuillan, 2016). Det er mange måter å gjøre zero waste på og jeg har funnet opp en måte som innebærer å lage puslespill bestående av kun rektangler som vist her. Poenget er da at dette puslespillet passer akkurat inn på stoffrullen og gjør at du kaster minimalt med stoff. 

Det er mange fordeler med zero waste, for det første er det bærekraftig, for det andre fremmer det kreativitet og for det tredje er det meget enkelt – både å forstå og lage et plagg i zero waste. Når man distanserer seg fra den konvensjonelle måten å konstruere mønster på, gir det rom for eksperimentelle og kreative designprosesser hvor zero waste kan være et verktøy for innovative løsninger.